זה מתחיל במקום בו הלשון נעצרת.
זהר מרצד של עכברושים מסוכרים, שרידי דיבור, משקה חדש מולבן, עיניים תותבות, מלטונין אוזל.
אחר כך רחש מקוטע של הישרדות ממארת. בולעים ונבלעים. טוופוגרפיה של הכלאות.
אנחנו לא רואים ולא שומעים כל כך טוב. וטוב שכך. קיום של היעלמות.
הילדה טבעה. אולי. היא נחה עכשיו על משטח מוגבה. הם רצים, עומדים, מקיפים. קולות עמומים ולחים.
בשפת אם זרה את מסרבת לשתף פעולה, מפרה גבולות ומסמנת לפעמים אירועים חתומים.
רואה אותה בטריטוריה של הגם וגם, לא זה ולא זה.
הוא יפה כמעט כמו אישה, מצח בדולח, שיער ירוק, מניע לאט אצבעות ארוכות.
הבת של האביר היא צליינית המדדה בנעליים חד פעמיות.
לליצנית יש גב ירקרק – ורוד וקרחת שקופה בקצה הצפוני של מפה פרומה.
לרפא את המרפא? אולי. בהחלט. בהחלט אולי.
את ממיינת קליפות שורשים, אוגרת ציפורני חתולים ומגדלת מחדש איברים פגומים, חסרים.
הכול מורעל. הקבוע היחיד הוא מהירות האור. להתבונן ולשכוח.

It begins where the tongue stops.
A flickering radiance of sugared rats, residues of speech, a new whitened drink, artificial eyes, running-out melatonin.
Then a fragmentary rustle of malignant survival. Swallowing and being swallowed. Topography of hybridization.
We do not see or hear too well. It is for the better. An existence of disappearance.
The girl has drowned. Perhaps. She now rests on an elevated surface. They run, stand, surround. Moist muffled voices.
In a foreign mother tongue you refuse to cooperate, transgressing borders, occasionally marking sealed occurrences.
Seeing her in the territory of this and that, of neither this nor that.
He is almost as beautiful as a woman, a crystal brow, green hair, slowly moving long fingers.
The knight’s daughter is a pilgrim hobbling along in disposable shoes.
The clown has a greenish-pink back and a transparent bare patch at the northern end of an unstitched map.
To heal the healer? Perhaps. Definitely. Definitely perhaps.
You sort root barks, garner cat’s claws, and regenerate flawed, missing organs.
She is multiplicity. You are a constant motion of wandering along inverted, erased tracks.
All is poisoned. The only constant is the speed of light. To observe and forget.

Valerian – Used as a sedative for sleep disorders and anxiety – antispasmodic.

Can affect a visual field of dream or prompt a state in between sleep and wakefulness.

Garment – Shiny, scrawl, split, enveloping a grotesque, clownish, pilgrim like entity.

Valeriana, video stills . Lambda print, plexiglass, debond

Films – A set of actions oscillating between self irony and poetic spasm. The totality of fragments constitutes disorientation and an experience of narratives that change while walking around. In the tension created between unity and multiplicity an ecstasy of silence is outlined.

Photography – An almost static camera documents a hybrid creature marking elusive territories, dreaming itself in wakefulness.

Surfaces – Silico carbonate powder is used in the manufacturing of sandpaper.

Sound – Human voices and sublime, but distorted glass sound, are heard on the verge of anxiety.

Valeriana, video stills . Lambda print, plexiglass, debond

Valeriana, video 12:00 min